Zbiory

 

Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii UJ posiada w swoich zbiorach 40.480 jednostek inwentarzowych, w tym:

 • 12666 książek
 • 14483 druków muzycznych
 • 7648 dokumentów audiowizualnych, tym:
  • 3749 płyt gramofonowych
  • 3023 płyt CD (1901 sygnatur)
  • 90 płyt DVD
  • oraz taśmy magentofonowe, kasety audio i VHS
 • 391 mikrofilmów
 • 317 tytułów czasopism

(dane wg stanu na 31 grudnia 2012 r.)

 

W zasobach Biblioteki znajdują się prace licencjackie i magisterskie napisane w Instytucie Muzykologii UJ od początku istnienia Instytucji.

 

Katalogi