Komputeryzacja

Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii UJ stosuje system komputerowy VTLS Virtua do katalogowania oraz wypożyczeń. Katalogowanie zbiorów odbywa się poprzez katalog centralny NUKAT.

 

Stan komputeryzacji zbiorów na 31 XII 2017 r.:

  Ilość opisów bibliograficznych w systemie VTLS Virtua ilość egzemplarzy % zbiorów
Książki, czasopisma 13931 29974 65%
Nuty 8089
Nagrania CD 2325

 

Ponadto:

 • w bazie nagrań CD MUZA znajdują się opisy wszystkich płyt CD zgromadzonych do roku 2008
 • w bazie MGR opisy wszystkich prac magisterskich i licencjackich

 

Etapy komputeryzacji

 • 1992 - Biblioteka Instytutu Muzykologii rozpoczęła komputeryzację swoich zbiorów za pomocą programu CDS/Micro ISIS. Pierwsza baza biblioteczna o nazwie MUZA zawierała rekordy bibliograficzne książek, nut oraz nagrań muzycznych.
 • 1997 - przygotowania do włączenia Biblioteki do systemu VTLS: budowa sieci komputerowej, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia bibliotekarzy w zakresie katalogowania książek i nut, przygotowania do przeniesienia rekordów bibliograficznych książek do systemu VTLS
 • 1 X 1999 - wprowadzenie pierwszych rekordów książek i nut w systemie VTLS
 • 2001 - konwersja rekordów bibliograficznych książek z bazy CD Muza do systemu VTLS
 • 2002 - rozpoczęcie współpracy z NUKat (od 5.07.2002 wszystkie nowe rekordy bibliograficzne książek i nut są dostępne poprzez portal NUKat)
 • 1 VII 2004 - testowe udostępnienie na stronie www bazy nagrań CDS/ISIS MUZA-CD
 • 1 X 2005 - otwarcie dostępu do bazy nagrań Naxos Music Library (Dostęp uzyskano w ramach współpracy w Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bibliotek Muzycznych IAML)
 • 1 II 2006 - pełne udostępnie na stronie www bazy nagrań CDS/ISIS MUZA-CD oraz bazy prac magisterskich i licencjackich
 • 1 X 2008 - uruchomienie elektronicznego systemu rejestracji wypożyczeń (circulation).
 • 1 XI 2009 - udostępnienie bazy Naxos Music Library poprzez sieć Extranet UJ
 • 1 XI 2011 - otwarcie dostępu do bazy Naxos Video Library
 • 2011-2012 - udział w projekcie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej; digitalizacja druków muzycznych XIX w. i I poł. XX w. wydanych w Polsce lub z muzyką polskich kompozytorów.
 • 1 II 2012 - udostępnienie bazy Naxos Video Library przez sieć Extranet UJ
 • 25 II 2013 - uruchomienie nowej strony internetowej BiFIM na Portalu UJ

Ponadto pracownicy Biblioteki Instytutu Muzykologii UJ prowadzili staże zawodowe dla bibliotekarzy Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej (III 2004, III 2006, VII 2010,  X 2012), Akademii Muzycznej w Krakowie (II 2006, II 2013) oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (IX 2009) w zakresie komputerowego katalogowania druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych.

Biblioteka aktywnie uczestniczy w organizacji corocznych Spotkań Robocznych Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia, odbywających się w Centrum NUKAT przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.