Dostęp do Internetu

Dostęp bezprzewodowy (WiFi)

Instytut Muzykologii zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu (WiFi) wszystkim studentom i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Punkty dostępowe znajdują się w budynku Oficyny oraz w Bibliotece i Fonotece (II p. Pałacu Pusłowskich).

Warunki połączenia WiFi do sieci UJ znajdują na stronie Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych.  Zobacz więcej »

Komputery w Czytelni

Komputery znajdujące się w Czytelni umożliwiają swobodny dostęp do bibliotecznych katalogów komputerowych oraz baz danych i są przeznaczone dla każdego czytelnika.

Ponadto istnieje możliwość podłączenia własnego komputera poprzez łącze RJ. Odpowiednie kable znajdują się w gniazdach sieciowych w Czytelni.

Pracownia Komuterowa

Z internetu można również korzystać z komputerów stacjonarnych w Pracowni Komputerowej (II p. Oficyny). Dostęp do pracowni komputerowej mają wszyscy studenci Muzykologii.