Naxos Music

Co zawierają Biblioteki Muzyczne Naxos?

Naxos Music Library to cyfrowa biblioteka zawierająca ok. 137 tysięcy płyt CD , tj. ok. 2,113,000 ścieżek dźwiękowych - wszystkie nagrania firmy Naxos oraz nagrania 597 innych wytwórni płytowych.

(wg stanu na marzec 2018)

Korzystanie z NML na terenie Instytutu Muzykologii

Z Naxos Music Library (NML) mogą korzystać pracownicy i studenci Instytutu Muzykologii UJ ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci komputerowej na terenie Instytutu:

  • w Fonotece,
  • w Pracowni Komputerowej.

Można też korzystać z własnych komputerów poprzez bezprzewodową sieć internetową po zalogowaniu się do sieci Extranet UJ. Zasady logowania są takie same jak w przypadku korzystania z domu.

Jak się połączyć z NML z domu?

Dostęp z domu możliwy jest tylko dla studentów i pracowników Instytutu Muzykologii UJ. Należy zalogować się do Extranet UJ, używając konta pocztowego w domenie UJ:  ...@uj.edu.pl.

Adresy do logowania to:

(nie należy logować się poprzez extranet2).

UWAGA!

  • Zalecana przeglądarka Internet Explorer.

Instrukcja do logowania do Naxos Music

Jak słuchamy muzyki?

W przeglądarce należy połączyć się z wybraną stroną:

http://uj.naxosmusiclibrary.com/

Po otworzeniu strony można wybrać kategorię, np. Composers, Genres itd., a następnie przeglądać bazę nagrań wg alfabetycznych indeksów.

Możliwe jest też wyszukiwanie zaawansowane (Advanced Search) oraz korzystanie z Playlists.

Po wyszukaniu płyty w NML zaznaczamy ścieżki przez kliknięcie na kwadrat obok tytułu i naciskamy guzik Play selections. Otworzy się drugie okno i po chwili w słuchawkach usłyszymy muzykę.

Po zakończeniu słuchania należy koniecznie wylogować się z bazy NAXOS wybierając na górze ekranu przycisk Log-out, zwalniając tym samym dostęp dla innego użytkownika.

Uwagi dotyczące działania NML i problemy techniczne prosimy zgłaszać w Bibliotece.

Wszystkie nagrania chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich kopiowanie jest zabronione!

NML