Czasopisma i książki elektroniczne

Wyszukiwanie

Wszystkie tytuły dostępnych e-czasopism i e-książek można odnaleźć poprzez wyszukiwarkę "Serial Solutions", wpisując tytuł w pole wyszukiwawcze.

Przeglądanie zasobów można ograniczyć do wybranych tematów. Dla zasobów muzycznych należy wybrać kategorię tematyczną:
Muzyka, taniec, sztuki sceniczne i film

W rezultacie wyszukiwania wymienione zostaną nastepujące katagorie:
[Subject Headings in Music, Dance, Drama & Film]

Dostęp

Prenumerowane bazy online w większości dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ.

Bazy czasopism i książek on-line

 

Kolekcja zawiera ponad 280 czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press.

Dostęp do archiwum pełnych tekstów ponad 1000 ważnych czasopism naukowych, sięgających zasięgiem chronologicznym XIX wieku.

Zawiera dział Music.

Pełnotekstowa kolekcja niemal 300 czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.

 

Bazy danych zakupione - lista alfabetyczna (na stronie BJ)