Bazy danych

Uniwersytet Jagielloński poprzez Bibliotekę Jagiellońską umożliwia dostęp do bibliograficznych baz danych ze wszystkich dziedzin nauki, w tym na temat muzyki i sztuki.

Opisy bibliograficzne odsyłają do pełnych tekstów książek i czasopism, o ile są do dyspozycji w e-źródłach dostępnych dla UJ.

Pełna lista dostępnych źródeł on-line wraz z pełnym opisem zawartości znajduję się na stronie Biblioteki Jagiellońskiej .

BJ udostępnia okresowo bazy do testowania. Ich lista znajduje się tutaj .

Dostęp

Prenumerowane bazy online w większości dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ.

Bazy muzyczne

Baza zawiera ponad 620.000 opisów bibliograficznych z abstraktami artykułów z czasopism i prac zbiorowych, materiałów konferencyjnych, dysertacji, katalogów, bibliografii, recenzji itp. z wielu dziedzin muzyki.

Połączenie z z RILM poprzez serwis EBSCOhost. Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie kliknąć nazwę bazy.

 

Bazy ogólnohumanistyczne zawierające dane o muzyce

Wielodziedzinowa baza danych, obejmująca niemal 8 000 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6 800 czasopism recenzowanych naukowo. Oprócz pełnego tekstu baza zawiera indeksy i abstrakty dla prawie 12 000 czasopism i ogółem ponad 12 500 publikacji, w tym monografie, sprawozdania, materiały konferencyjne.

Baza wielodziedzinowa, obejmująca humanistykę i sztukę, w tym literaturę o muzyce.

Brak zdalnego dostępu; dostęp tylko z komputerów sieci UJ.

Ponad 3 mln opublikowanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego prac doktorskich i magisterskich dostępnych jako pełne teksty lub fragmenty (24 strony).

Brak zdalnego dostępu; dostęp tylko z komputerów sieci UJ.

  • Web of Knowledge

Zawiera m.in:

Opisy bibliograficzne artykułów z ok. 1100 humanistycznych czasopism świata oraz dodatkowo wybór odnoszących się do humanistyki pozycji z 6000 innych czasopism uwzględnianych w innych bazach ISI; podaje cytowaną w artykułach literaturę.

Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek (ok. 70%) oraz czasopism (ok. 30%), a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów.